Tudományos Kutatás

Transzcendentális Meditáció® és a Transzcendentális Meditáció Szidhi programját gyakorló egyének csoportjának egyedülálló hatékonysága a társadalmi erőszakos cselekmények, a terrorizmus és a háború megakadályozásában, megerősítést nyert több mint 50 demonstrációban és 23 tudományos kutatásban. Ezt a független tudósok által nagyon alaposan megvizsgált kutatást a legfelsőbb tudományos folyóiratokban tették közzé. Ez a megközelítés, minden esetben a bűnözés, a társadalmi erőszakos cselekmények, a terrorizmus és a háború csökkenését, valamint a béke és pozitivitás növekedését eredményezte a társadalomban.


A háború és terrorizmus csökkenése

Ennek a megközelítésnek egy kritikus kísérleti próbája volt az, amit a libanoni háború tetőpontja során végezték. Napról napra tanulmányoztak egy kéthónapos találkozót Izraelben 1983-ban, amely bemutatta, hogy amikor az Egyesített Mezőn alapuló védelmi megközelítést gyakorlók létszáma (TM Csoport mérete, jobbra) magas volt, akkor a háborús halálesetek száma a szomszédos Libanonban 76% alá esett le (p <10-7). Ezen felül mind a bűnözés, a közlekedési balesetek, a tűzesetek és a társadalmi stressz más mutatóit is Izraelben (kombinálva egy összetett mutatóval) egyértelműen összefüggésbe lehetett hozni a TM csoport méretének változásával. Egyéb lehetséges okok (mint hétvégék, szabadnapok, időjárás, stb.) statisztikailag ellenőrzöttek voltak. (Konfliktusfeloldás Folyóirata 32: 776–812, 1988).

 

Ezeket az eredményeket a későbbiek során hét egymást követő kísérletben megismételték, két év leforgása alatt a legnagyobb libanoni háború ideje alatt.

Ezekhez a beavatkozásokhoz tartozó eredmények:


*Háborús halálesetek 71%-val csökkentek (p <10-10)

*Háborús sérülések 68%-val csökkentek (p <10-6)

*A konfliktus szintje 48% alá esett vissza (p <10-8)

*Az ellenségek közötti együttműködés 66%-al növekedett (p <10-6)

A valószínűsége annak, hogy ezek az összetett eredmények a véletlennek köszönhetőek kevesebb, mint az egy a 1019-en. A csökkenő társadalmi stressznek és konfliktusnak ez a létrejövő hatása, a társadalomtudomány történetében a legszigorúbban elfogadott jelenség. (A Társadalmi Viselkedés és Személyiség Folyóirata 17 (1): 285–338, 2005).


A három nagy koherencia teremtő találkozó hatását az egész világra kiterjedő terrorizmussal kapcsolatban utólagosan a Rand Corporation által összeállított adatok egy elemzésén keresztül tanulmányozták. Az adatok arról tettek tanúságot, hogy a világméretű terrorizmus 72%-al csökkent a három találkozó együttes ideje alatt, összehasonlítva az összes többi hetekhez képest, egy kétéves periódus alatt. Minden egyes találkozó megközelítette és felülmúlta a részvételküszöböt (8000), ami előre megjósolta a béke egy világméretű hatásának létrejöttét. A tanulmány kizárta annak lehetőségét, hogy a terrorizmusnak ez a csökkenése bizonyos időszakok, vagy tendenciák, vagy az alkalmazott intézkedések valamilyen befolyása, vagy az évszakváltás miatt következtek be. (Az Elkövetők Rehabilitációjának Lapja 36 (1–4): 283–302, 2003).

 

Lecsökkent Bűnözés és Társadalmi Stressz

Egy Nemzetközi Bemutató Kutatási Projekt vezettek le 1993. június 7.-től július 30.-ig Washington D.C.-ben, amellyel tesztelték ennek a megközelítésnek a hatékonyságát a bűnözés és társadalmi stressz csökkentésére és a kormányzás hatékonyságának javítására vonatkozóan.

Ebben a gondosan ellenőrzött kísérletben a koherencia-teremtő csoport 800 főről 4000 főre növekedett, a közel két hónapos időszak alatt. Jóllehet az erőszakos bűnözés folyamatosan növekedett az év első öt hónapjában, rögtön ennek a tanulmánynak az elkezdése után az erőszakos bűnözés (az FBI Egységes Bűnözési Statisztikája alapján megmért) elkezdett csökkenni és ez a csökkenés folytatódott egészen a kísérlet végéig (a maximális csökkenés 23,3%), azután elkezdett újra növekedni. A valószínűsége annak, hogy ez az eredmény a bűnözési szintek véletlen ingadozásából ered, az kevesebb, mint kettő a 10-12 (p <0.000000002). A bűnözés abbamaradását nem lehetett más lehetséges okoknak tulajdonítani, beleértve a hőmérsékletet, a csapadékot, a hétvégeket és a rendőrségi és a közösségi bűnözés ellenes tevékenységeket is.(Társadalmi Mérések Vizsgálata 47: 153–201, 1999).

Ez csak néhány, a több mint 50 tudományos bemutatóból és a 23 közétett tanulmányból, erről az egyesített mezőn alapuló megközelítésről a békéért. Ezeket a tanulmányokat, több mint 600 más közétett tanulmány is alátámasztotta, amelyeket 33 ország, több mint 250 független egyetemén és kutatóintézetében készítettek a tudat egyesített mezőn alapuló technológiájáról és annak jótékony hatásairól az egyénre és társadalomra nézve.


Következő: Kiegészítő záradék független tudósoktól