Cselekvés lépései

Egy diákcsoport Dél-Amerikában gyakorolja a béketeremtő technológiákat

Létrehozni egy békés társadalmat, a bűnözés, a terrorizmus és a konfliktusok hátterében meghúzódó okok kiküszöbölésével


A legegyszerűbb, a legteljesebben megalapozott és a leggazdaságosabb módja annak, hogy véget vessünk a stressz járványnak és az erőszakos cselekményeknek a világon, hogy létrehozunk állandó csoportokat, olyan egyénekből, akik együtt gyakorolják a Transzcendentális Meditáció® haladó programjait reggel és este. Ők csendesen semlegesíteni fogják a társadalmi stresszt és fenntartják a pozitivitás és koherencia legyőzhetetlen hatását bármelyik város, tartomány vagy nemzet kollektív tudatában.

Béketeremtő csoportokat könnyen létre lehet hozni az iskolákban, egyetemeken és vállalkozásokon belül, valamint a hadseregben. A kívánt hatás elérése érdekében a szükséges létszám a lakosság 1%-ának négyzetgyökével egyenlő. Például egy nemzet, amelynek 16 millió a lakossága, mindössze 400 főből álló csoport kell a béketeremtő szakemberekből.

Egy, mindössze 8000 főből álló csoport, együtt, egy helyen elegendő életet támogató koherenciát teremtene, hogy semlegesítse az egész világ népességének negatív tendenciáit és létrehozza a világbékét.

Legyőzhetetlenségi Iskolák

 Egy béketeremtő szakemberekből álló csoportot legegyszerűbb létrehozni egyetemen, kollégiumban, vagy középiskolában. Ehhez csak az szükséges, hogy a tantervbe belevegyék a Transzcendentális Meditáció és Transzcendentális Meditáció Szidhi™ programjainak kollektív gyakorlását minden reggel és este.

A széles körben közzétett kutatások ezekről a programokról, amelyeket az oktatásban alkalmaznak, megerősítik azt, hogy azon kívül, hogy a béke és a koherencia erőteljes hatását hozzák létre, a diákok egyénenként a társadalom nagy hasznára válnak, mint kiemelkedően eredményes és megvilágosult, diplomázott vezetők. A sok dokumentált előnyök között kiemelkedő a hosszú távú intelligencia növekedése (IQ); a kreativitás növekedése; a tanulási képesség, a memória és a tanulmányi előmenetel javulása; a lelki stabilitás, az önbizalom és az érzelmi érettség növekedése; valamint javul az erkölcsi érvelés.

Egy rendszeres, ideális napi rutinnal, amely magába foglalja a Transzcendentális Meditáció és Transzcendentális Meditáció Szidhi programjainak együttes gyakorlását, a diákok ki fejlesztik a tudat egy nagyon kifinomult minőségét és ezzel egy időben védik a nemzet biztonságát és legyőzhetetlenségét.


Vállalatok, Katonaság és Munkanélküliek

Minden vállalat létrehozhatja a nemzetbiztonságot és legyőzhetetlenséget, úgy hogy az alkalmazottait kiképezteti a béketeremtő programra. A közzétett kutatások szerint egy ilyen vállalat élvezni fogja a következő előnyöket, növekszik az alkalmazottak termelékenysége, javul az alkalmazottak egészsége és csökken az egészségügyi költség, nagyobb lesz a gazdasági stabilitás az egész országban és növekszik a vállalati haszon.

A világon van néhány kormány, amelyek a közelmúltban a béketeremtő szakemberek kellő létszámát a hadseregen belül szervezték meg.

A munkanélkülieket, akik már amúgy is állami támogatást kapnak, ki lehetne képezni, hogy gyakorolják ezeket a technológiákat, egyfajta napi közszolgálatként anyagi támogatásért cserébe.

Költséghatékonyság

Az állambiztonság és a legyőzhetetlenség megvalósításának költsége a béketeremtő csoportokon keresztül igazán elhanyagolható, ha a béketeremtő szakemberek egy csoportját egy iskolán, vagy egy vállalaton belül vagy a hadseregben, vagy a munkanélküliek között képezik ki.

Sőt mi több, kevesebb, mint amennyibe egyetlen B-2-es bombázó kerül, bármelyik kormány vagy gazdag, jótékony személy folyamatos támogatást nyújthat egy alig több mint 8000 szakemberből álló béketeremtő csoportnak és ily módon fenntart egy nemzetközi szervezetet, valamint a világbékét az elkövetkezendő korok számára.