Őszentsége Maharishi Mahesh Yogit a világ legkiválóbb bölcsének és az ősi Védikus hagyomány tanítójának tekintik. Maharishi tanításának lényege az ő Védikus Tudománya és Technológiája – a tudat tudománya és technológiája – amely kifejleszti az emberi tudat teljes potenciálját és javítja az élet minden területét. A Globális Női Szervezet a Teljes Tudásért azért lett megalapítva, hogy elhozza ezt a mélyreható tudást a világ hölgyeinek.

Maharishi Transzcendentális Meditációs Technikája

Maharishi Mahesh Yogi 1955.-ben kezdte el az egyszerű és természetes Transzcendentális Meditációs® technika tanítását India szerte. Üzenete: „Az élet célja a boldogság kiterjesztése” és „minden emberi lény könnyedén kibontakoztathatja végtelen potenciálját”.

Az utána következő évtizedekben Maharishi utazott a föld körül sokat tanította az embereknek a Transzcendentális Meditációt és annak haladó technikáit minden kontinensen és megalapított egy nagy kiterjedésű az egész világra kiterjedő szervezetet.

Napjainkban a Transzcendentális Meditáció technikája a legszélesebb körben gyakorolt és terjedelmes kutatási program az önfejlesztés számára a világon. Több mint 6 millió ember tanulta meg a Transzcendentális Meditációt a világ minden részén. Több mint 20 000 Transzcendentális Meditáció programjának tanára lett kiképezve és még továbbiak lesznek folyamatosan kiképezve.

Több mint 600 tudományos kutatás tanulmányozta több mint 250 független egyetemen és kutatóintézetben, 33 országban, az elmúlt 40 évben és megerősítette a Maharishi Transzcendentális Meditáció programjának mélyreható jótékony hatásait az egyén számára és a társadalom minden területére nézve, amely magába foglalja az egészségügyet, oktatást, vállalkozást, ipart, rehabilitációt, honvédelmet, mezőgazdaságot és kormányzást.

Transzcendentális Meditáció Szidhi Programja

Maharishi 1976.-ban vezette be a Transzcendentális Meditáció Szidhi™ Programját, amely magába foglalja a Jógarepülés™ – haladó technikáit, amelyek drámai módon felfokozzák a Transzcendentális Meditáció jótékony hatását.

Napjainkra már több mint 300 000 ember tanulta meg szerte a világon a Transzcendentális Meditáció Szidhi Programját és naponta gyakorolja a Jógarepülést.

A Tudat Tudománya az Élet Minden Területe számára

Csak úgy, mint, ahogy felszínre hozta a Védikus tudás mélyreható hatékonyságát, a tudat tudományát a szellemi fejlődés és világbéke számára, Maharishi megújította és helyreállította a maga teljes hatékonyságában a közegészségügy, az építőművészet, a mezőgazdaság, az oktatás, a honvédelem és vezetés ősi Védikus tudományát. Maharishi iskolákat, akadémiákat, egyetemeket, egészségügyi központokat, klinikákat alapított szerte a világon, hogy elérhetővé tegye ezt a tudást mindenki számára.

Maharishi 2000.-ben megalapította a Világbéke Globális Országát™, hogy felajánlja a megvilágosodást minden egyénnek és a legyőzhetetlenséget minden nemzetnek.

A Világbéke Globális Országa magába foglalja az összes nemzetiséget, kultúrát, vallást és világnézetet.

Ez egyesíti a világ békeszerető embereit egy globális kezdeményezésbe, hogy fenntartson és megerősítsen minden nemzetet a Maharishi Védikus technológiák alkalmazásával az élet minden területének beteljesítésére.

A Globális Női Szervezet a Teljes Tudásért 2007.-ben lett megalapítva, a Világbéke Globális Országa női szárnyaként, hogy elhozza ezeket a Védikus technológiákat a világ hölgyeinek.

Maharishi világkörüli tanításának 53 éve alatt minden nemzet szelíd oltalmazója volt, hogy folyamatosan gondoskodjon az emberiség jólétéről. Maharishi lelki tanítójának, Shri Guru Devnek, Őisteni Brahmananda Saraswatinak, a Himalájai Jyotir Mathi Jagad Guru Shankaracharyájának –a Védikus Mesterek örök tradíciójában a Védikus bölcsesség legjelesebb megtestesülésének - tulajdonította minden elért eredményét.