A Globális Női Szervezet a Teljes Tudásért becsüli és ápolja a kulturális hagyományokat és minden nemzet anyanyelvét. Elismerjük azt, ahogy egy fa szépsége és ereje függ attól a tápláléktól, amit a gyökerein keresztül felszív, ugyanígy minden nemzet békéje, fejlődése és legyőzhetetlensége függ az ősi kulturális örökség teljes felébredésétől.

Maharishi legmagasabb rendű ajánlata a világnak, Megvilágosodás minden egyénnek, Legyőzhetetlenség minden nemzetnek

Amikor minden nemzet kollektív tudata koherens – ami azt jelenti, hogy az egyének összhangban élnek a Természeti Törvénnyel és a nemzeti törvényekkel– akkor minden egyén természetesen fenntartja és ápolja a saját kulturális tradícióit, miközben befogadja mindazt, ami gazdagítja a nemzet életét és elősegíti a fejlődést. Áthatolhatatlan minden negatív hatással szemben belülről is és kívülről is, és ennek természetes következménye a békés egymás mellet élés minden más nemzettel.

„Még ha csak a lakosság egy kis hányada gyakorolja is a Transzcendentális Meditációt és a TM-Szidhi programot, ez megtisztítja a kollektív tudatot, és az egész közösség nagyobb harmóniában él a Természet Törvényeivel. Gyorsan közeledik az idő, amikor minden egyes nemzet és kultúra a legyőzhetetlen nemzeti tudat alapján fog majd felvirágozni a maga egyedülállóságában, miközben harmóniában él minden más nemzettel és kultúrával.”                                                   —Maharishi —

A Kulturális integritás teljes méltósága

„Van egy Természeti Törvény által létrehozott világ és van a Természeti Törvény kormányzása, hogy irányítsa a világot és a körülötte lévő világegyetemet.”

„Minden a világunkban és az univerzumunkban egy tökéletesen rendezett módon van irányítva, olyan precizitással és tökéletességgel, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy a világegyetem irányító intelligencia, amely vezeti mindenkinek és mindennek a szabályos evolúcióját, egy tökéletes adminisztrátor.”

„ Az ügyintézésben lévő tökéletesség titka, ebben a hatalmas, örökké táguló világegyetemben, ez a Kozmikus Kreatív Intelligencia evolúciós, cselekvéstől független, önviszonyuló, önellátó, spontán működő automatikusságában van – a Természeti Törvény végtelen szervezőerejében.”

„Az ügyintézés tökéletes rendje örökösen biztosítva van annak tisztaságában, mert ez az élet egységének transzcendentális mezején található – ahol ez tökéletesen tiszta, elérhetetlen annak számára, ami megzavarná őt, semmi se tudja megzavarni, semmi se tudja beszennyezni, semmi se tudja megrontani őt. Biztonságosan megőrződik a saját abszolút, legyőzhetetlen, önellátó állapotában. Megalapozódott a védelem abszolút állapotában.”

„Az a legszerencsésebb, hogy a Természeti Törvény ezen abszolút adminisztrációjának minőségét bármelyik kormány megörökölheti.”

„Ez az eljárás már elérhető minden kormány számára, hogy felemelje annak vezetését a Természet Kormányának tökéletes irányításának szintjére, amely a Természeti Törvényen keresztül irányít, táplálva minden életet és mindig evolúciósan tartja fenn az irányítást, mindig problémától mentesen.

„Az evolúción alapuló probléma megelőzés, az a Természeti Törvényen keresztüli tökéletes vezetés, amelyet a Kozmikus Intelligencia irányítása jellemez – a Természet Kormánya – amely arról az önviszonyuló szintről működik, ahol a probléma nem létezik.”

„Amikor minden kormány a világon felemelkedik a tökéletes vezetés ezen szintjére, akkor a világ ugyanazzal a szinttel lesz összhangban, ami a Természetben van érvényben. Ez lesz az adminisztráció legfelsőbb minőségének megvalósulása.”

„Az ország sokfélesége, a kultúra, a nyelv, a klíma és a vallás folytatódni fog; az ember alkotta kormányok alkotmánya folytatódni fog. A különböző kormányok szuverenitásukat fenn fogják tartani ugyanúgy, mint minden galaxis a világegyetemben fenn fogja tartani a szuverenitását. Minden szuverén kormány fenn fogja tartani a különböző identitását ugyanúgy, mint az összes galaxis fenntartja az örökké táguló világegyetem hatalmas kozmikus teljességének egyéniségét – ezek mind megmaradnak és igazodnak majd az egyetlen egységes Kozmikus Adminisztrációhoz, amely fenntartja az összes sokféleség egységét.”

                                                                                                                        — Maharishi