Feleleveníteni Minden Nemzet Kulturális Örökségét

Világunk egy mozaik, ami számtalan kulturális hagyományból áll, és mindegyik olyan mind egy hajó, amelyen keresztül a bölcsesség és a tapasztalat az évezredeken át halad tovább. Az elmúlt évtizedekben sok ilyen hagyomány eltűnt és sok más súlyosan megkopott. A Globális Női Szervezet a Teljes Tudásért felismeri, hogy minden országban a kulturális örökség megőrzése létfontosságú ahhoz, hogy egy egészséges, boldog, gazdag világot hozzon létre.

Minden nemzetnek újra lehet éleszteni az értékes kulturális és szellemi hagyományait, úgy, hogy biztosítjuk annak újracsatlakozását a forrásával, ami az egység felébresztése, és ami az alapja az élet végtelen sokféleségének. A Globális Női Szervezet a Teljes Tudásért programokat kínál India ősi védikus hagyományából, amelyek felelevenítik a Természeti Törvény Egyesített Mezejét, hogy tápláljanak és gazdagítsanak minden kultúrát.

Természeti Törvény - A  Természet Belső Intelligenciája

 

A természeti törvény a természet csendes, belső intelligenciája, ami a végtelenül változatos világegyetemként fejezi ki önmagát. A világ minden részének saját egyéni földrajzi és éghajlati viszonyai vannak, amelyek a helyi természeti törvény impulzusait fejezik ki. A természet törvényei élénkek minden helyen, és ezek a földrajzi és éghajlati viszonyokban nyilvánulnak meg, ezek alkotják azt az alapot, amelyből kulturális értékek emelkednek ki. A kulturális értékek és hagyományok, az ország természeti törvényeiben vannak megalapozva, hogy szolgálják az élet fenntartását összhangban a terület természeti törvényeivel. 

Amikor a kulturális hagyományok és nyelvek elvesznek vagy megkopnak, a kapcsolat a természet intelligenciájával, az ország természeti törvényeivel, legyengül, és a kultúra elveszti hatékonyságát, hogy evolúciós irányba mozdítsa előre az életet.

Az ősi Védikus hagyományból eredő őshonos tudomány kifejt egy egyszerű, egyetemes üzenetet, ami közös a kultúrák számára szerte a világon:  feleleveníteni az ember belső kapcsolatát  a természeti törvény forrásával - az összes természeti törvények egyesített mezejével - megalapoz egy egészséges életet és jólétet, ami összhangban van a természet törvényével.


Maharishi Védikus tudat technológiái felelevenítik az összes természeti törvényt az egyén tudatosságában és a kollektív tudatban, így az élet kulturális értékei helyreállnak és újra élvezni lehet az életet békében, haladásban és beteljesedésben.

Transzcendentális Meditáció -  belülről élénkíti meg a Természeti Törvényt
Transzcendentális Meditáció® Technika egy egyszerű, természetes, könnyű, és általánosan alkalmazható technika, amely elősegíti a kiegyensúlyozott, egészséges életmódot, ami összhangban van a természet törvényeivel.

A Transzcendentális Meditáció technika lehetővé teszi, hogy az elme lecsendesedjen, és túllépjen a gondolatokon, hogy megtapasztalja a gondolat forrását - a tiszta tudatosságot - más néven a Transzcendentális Tudatot, az összes természeti törvények Egyesített Mezejét.  Ebben a nyugodt éberség állapotában, az agy jelentősen nagyobb koherenciával működik és a test mély pihenést nyer.

A Transzcendentális Meditáció egy ideális megközelítés a kultúra helyreállítására és felelevenítésére, mert nem foglal magában semmilyen vallást vagy filozófiát, és nem igényel életmódváltozást - inkább fenntartja, és felemeli minden nép kulturális és vallási hagyományait.
Ezen az oldalon lévő szöveg egy része a „The Complete Book of Yogic Flying by Craig Pearson, PhD” könyvből lett kivéve